DỰ TOÁN TÀI TRỢ HỌC ĐƯỜNG

Thông qua gói Các Trường học Chất lượng, Liên bang đang đầu tư một số tiền kỷ lục . tỷ đô la từ năm . đến năm . để hỗ trợ nhu cầu của học sinh tại các trường học ở Úc. Đến năm ., tất cả các trường chính phủ, Công giáo và độc lập sẽ được Liên bang tài trợ trên cơ sở nhất quán.

What’s in it for your school?

Trang mạng này cung cấp ước tính tài trợ cho các trường chính phủ đã được phê duyệt cho tài trợ Liên bang theo Đạo luật Giáo dục Úc 2013.

Nếu trường của bạn không xuất hiện trong danh sách, đó có thể là một chi nhánh - hãy thử tìm kiếm trường chính của bạn.

Để biết thông tin về tài trợ của Liên bang cho các trường Công giáo và độc lập, hãy xem tờ thông tin gói Các Trường Chất Lượng (Quality Schools package) .